Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.zapraszamy!
PNI
 
Skontaktuj się z nami!

tel: +48 22 47 37 104
fax: +48 22 47 37 714

sekretariat@pni.net.pl

pozostałe kontakty >

 

Profil działalności

Profil działalności Spółki

 

Sprzęt

Posiadany sprzęt

 

Certyfikaty i licencje

otrzymane licencje, certyfikaty i świadectwa

 

Galeria

Wszystkie galerie
Oświadczenie Zarządu PNI Sp. z o.o.
04.12.2012

Warszawa, dnia 04.12.2012 r.

Informujemy, że w dniu 30 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ orzekł o uchyleniu zarządu własnego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o w upadłości.

 

 

 

Decyzja ta zapadła w następstwie wniosków, złożonych przez:(1) Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A., partnera konsorcjalnego PNI na jednym ze wspólnie realizowanych kontraktów i wspartego przez pozostałych partnerów na tym kontrakcie, tj. PKP Energetyka S.A. oraz Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” Sp. z o.o. oraz (2) PKP PLK SA, która jest zleceniodawcą kontraktów realizowanych przez PNI Sp. z o.o. w upadłości układowej wspólnie z ww. partnerami konsorcjalnymi.
Biorąc pod uwagę, że względem spółki PNI Sp. z o.o. cały czas toczy się postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu, decyzja Sądu rodzi konsekwencje natury biznesowej. Przede wszystkim ustanowiony dla spółki zarządca - Pan Tomasz Sadowski - od dnia 30.11.2012 r., będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem PNI Sp. z o.o. w upadłości układowej, która jest zaangażowana w niezwykle trudne inwestycje prowadzone na terenie całego kraju i co istotne, angażujące we współpracę kilkuset kontrahentów. W obecnej sytuacji pojawia się uzasadniona obawa wystąpienia komplikacji w prowadzonych negocjacjach propozycji układowych. W części realizowanych inwestycji PNI Sp. z o.o. negocjuje bowiem z partnerami konsorcjów zmiany zakresów robót oraz odpowiedzialności, tak by zmaksymalizować szanse realizacji inwestycji oraz umożliwić spółce - przy jej aktualnych możliwościach finansowych, handlowych i organizacyjnych, wywiązanie się z proponowanych rozwiązań układowych względem wszystkich wierzycieli. W nowej sytuacji formalnoprawnej spółki negocjacje te mogą być niestety utrudnione.
Pragniemy podkreślić, że złożone do sądu pisma partnerów konsorcjalnych PNI uwzględniają interesy tylko trzech wierzycieli i tylko na jednym z wielu wykonywanych przez spółkę kontraktów. Istnieją przesłanki do oceny postępowania tychże partnerów jako działania na szkodę PNI Sp. z o.o. w upadłości układowej – a tym samym na szkodę jej pracowników, pozostałych wierzycieli i kontrahentów.
Natomiast w odniesieniu do wniosku PKP PLK SA musimy z całą stanowczością podkreślić, że wszelkie działania podejmowane dotąd przez Zarząd PNI Sp. z o.o. w upadłości układowej zmierzały do zabezpieczenia oraz zaspokojenia w przyszłości interesów wszystkich wierzycieli oraz realizacji kluczowych dla spółki inwestycji tak, aby utrzymać jej istnienie. Niestety w obecnej sytuacji w naszej ocenie osiągnięcie tych celów stało się zagrożone.

Z wyrazami szacunku

 
Liczba odsłon : 653567