Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.zapraszamy!
PNI
 
Skontaktuj się z nami!

tel: +48 22 47 37 104
fax: +48 22 47 37 714

sekretariat@pni.net.pl

pozostałe kontakty >

 

Profil działalności

Profil działalności Spółki

 

Sprzęt

Posiadany sprzęt

 

Certyfikaty i licencje

otrzymane licencje, certyfikaty i świadectwa

 

Galeria

Wszystkie galerie
Podpisanie umowy na modernizację linii kolejowej E65 w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa-Gdynia, Etap II(nr projektu FS 2005/PT/001).
Aktualności
12.01.2009

ImageW dniu 9 stycznia 2009 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie przy ul. Targowej 74 została podpisana umowa na modernizację linii kolejowej E65 od km 287,700 do km 315,700 (obszar objęty działaniem Lokalnego Centrum Sterowania w Tczewie) w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa – Gdynia , Etap II” (nr projektu FS 2005/PL/16/C/PT/001).

Wykonawcą zamówienia będzie konsorcjum firm w składzie:
•    PKP Energetyka Sp. z o.o. (Lider),
oraz partnerzy:
•    Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. (Warszawa)
•    Feroco S.A. (Poznań)
•    Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. (Katowice)
•    Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. (Gdańsk)
Wartość prac objętych umową wynosi 250 222 903,40 euro (netto), 305 271 942 euro (brutto).
Prace są objęte współfinansowaniem z Funduszu Spójności.
W ramach umowy zostaną przeprowadzone następujące prace:
•    Przebudowa i rozbudowa nawierzchni torowej i podtorza,
•    Budowa i przebudowa peronów,
•    Modernizacja stacji w Tczewie i Pszczółki,
•    Modernizacja mostu na Wiśle,
•    Przebudowa przejazdów i obiektów inżynieryjnych ,
•    Przebudowa sieci trakcyjnej i urządzeń elektroenergetyki,
•    Budowa i przebudowa przejść dla pieszych na perony,
•    Budowa urządzeń telekomunikacyjnych,
•    Rozbudowa i modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym
Prace zostaną wykonane do dnia 15 grudnia 2010.

Głównymi celami modernizacji linii Warszawa – Gdynia są:
•    Przygotowanie infrastruktury technicznej linii do parametrów eksploatacyjnych określonych w umowach AGC i AGTC tj. prędkości pociągów w ruchu pasażerskim do 200 km/h dla pociągów z wychylnym nadwoziem i 160 km/h dla taboru klasycznego, a w ruchu towarowym do 120 km/h i nacisku na oś 225 kN,
•    Spełnienie wymagań określonych w decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej technicznych specyfikacji dla interoperacyjności podsystemów utrzymania, sterowania, infrastruktury, energii, ruchu kolejowego i taboru w transeuropejskim systemie dużych prędkości,
•    Zwiększenie efektywności systemu sterowania ruchem,
•    Umożliwienie zatrzymywania pociągów na torach dodatkowych bez konieczności zajmowania torów szlakowych na co pozwoli zmodernizowany układ torowy na stacjach,
•    Zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z drogami przez budowę nowych skrzyżowań dwupoziomowych, oraz wyposażenie pozostałych przejazdów w nowoczesną sygnalizację i nadzór wizualny,
•    Poprawa jakości przewozów i wzrost efektywności wykorzystania linii kolejowej poprzez umożliwienie użycia nowoczesnych lokomotyw elektrycznych o mocy 6 MW oraz taboru z wychylnym nadwoziem, skrócenie czasu jazdy i zwiększenie przepustowości linii,
•    Zachowanie  dotychczasowych funkcji wybranych stacji z możliwością osiągnięcia przyszłej zwiększonej oferty przewozowej,
•    Udoskonalenie połączeń poprzez transeuropejską sieć transportową TEN-T miedzy krajami Europy Północnej a krajami europy Południowej,
•    Poprawa ochrony środowiska w obszarze prowadzonych robót budowlanych,
•    Zmniejszenie zagrożenia oddziaływania ładunków niebezpiecznych dla środowiska,
•    Zdecydowane zmniejszeniem kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury z tytułu zastosowania elementów o wysokiej niezawodności i trwałości, uzyskanie poprawy oferty przewozowej, a w konsekwencji zwiększenie ilości klientów przez poprawę komfortu podróży, skrócenie czasu podróży, zwiększenie konkurencyjności kolei (prędkość i  punktualność) i zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych.

Projekt FS 2005/PL/16/C/PT/001 obejmuje kilkanaście zadań, w tym m.in.:
•    Kompleksowa modernizacja szlaków : Warszawa Wschodnia-Legionowo-Nowy Dwór Maz-Modlin-Nasielsk-Świercze, Mława–Iłowa–Działdowo-Gralewo-Rybno Pom.-Montowo, Szymankowo–Tczew-Pszczółki-Pruszcz Gd.,
•    Kompleksowa modernizacja stacji: Gdynia Główna, Legionowo, Nowy Dwór Maz., Nasielsk, Modlin, Tczew, Pszczółki, Iłowo, Działdowo, Gralewo, Rybno Pom.
•    Budowa nowych skrzyżowań dwupoziomowych,
•    Zarządzanie projektem,
•    Nadzór nad realizacją robót,
•    Działania informująco-promujące.

Pozostałe prace modernizacyjne północnego odcinka magistrali E 65 zostaną wykonane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska.
Linia kolejowa Gdynia – Gdańsk – Warszawa stanowi początkowy odcinek VI transeuropejskiego korytarza transportowego oraz międzynarodowego ciągu komunikacyjnego E65 z Gdyni przez Zebrzydowice i Wiedeń do Rijeki i objęta jest umowami AGC i AGTC. Obecnie prowadzone są prace modernizacyjne na stacji Gdynia Główna , na szlaku Warszawa Wschodnia – Legionowo i Stacji Nasielsk oraz na stacjach Legionowo, Nowy Dwór Maz. i Modlin.
 
Liczba odsłon : 649240