Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.zapraszamy!
PNI
 
Skontaktuj się z nami!

tel: +48 22 47 37 104
fax: +48 22 47 37 714

sekretariat@pni.net.pl

pozostałe kontakty >

 

Profil działalności

Profil działalności Spółki

 

Sprzęt

Posiadany sprzęt

 

Certyfikaty i licencje

otrzymane licencje, certyfikaty i świadectwa

 

Galeria

Wszystkie galerie
Aktualności PNI Sp. z o.o. w upadłości układowej
PNI Sp. z o.o. oferuje wynajem konstrukcji odciążających typu dźwigarowego.
Aktualności
14.11.2012

Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. informuje, że posiada konstrukcje odciążające typu dźwigarowego z przeznaczeniem do wynajmu. Konstrukcje składowane są na Bazie PNI Sp. z o.o. Oddziału Usług Sprzętowych w Stargardzie Szczecińskim, ul. Broniewskiego 6.
W załączeniu wykaz konstrukcji odciążających do wynajmu.

Zgłoszenia i zapytania proszę kierować do:

Tomasz Urbaniak
tel. kom. 697 341 393,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 Pobierz Wykaz konstrukcji odciążających
Nazwa pliku:Wykaz konstrukcji odciążających
Typ:pdf
Rozmiar:43.65 Kb

 
Nowy członek Zarządu PNI
23.10.2012

17 października 2012 roku Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury      sp. z o.o., (podmiotu zależnego w 100% od Budimeksu SA), podjęła decyzję o poszerzeniu składu Zarządu spółki. Funkcję członka Zarządu objął Waldemar Bujak, który będzie odpowiedzialny za restrukturyzację PNI.

 

 

Więcej…
 
Komunikat: Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości PNI Sp. z o.o. z możliwością zawarcia układu.
14.09.2012

W dniu 13 września 2012 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie, Wydział IX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych przychylił się do wniosku Zarządu wnioskodawcy i wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka w 100% zależna od Budimeksu SA) z możliwością zawarcia układu.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości uprawomocni się w terminie tygodnia od daty jego doręczenia do PNI Sp. z o.o., chyba że w tym okresie zostanie złożone zażalenie.

Sąd zgodnie ze złożonym wnioskiem postanowił o utrzymaniu zarządu własnego PNI Sp. z o.o., wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Sławomira Bezaka oraz nadzorcę sądowego w osobie Krzysztofa Leśniewskiego.

We wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu Zarząd PNI Sp. z o.o. zaproponował - w ramach propozycji układowych, wyodrębnienie siedmiu grup wierzycieli obejmujących:
•    Grupa I: drobni wierzyciele, posiadający wierzytelności w wysokości do 20 000,00 zł (włącznie), w tym wierzyciele objęci układem za ich zgodą;
•    Grupa II: mali wierzyciele posiadający wierzytelności w wysokości od 20 000,01 zł do 100 000,00 zł (obie granice zakresów włącznie);
•    Grupa III: średni wierzyciele posiadający wierzytelności w wysokości od 100 000,01 zł do 1 000 000,00 zł (obie granice zakresów włącznie);
•    Grupa IV: duzi wierzyciele posiadający wierzytelności powyżej 1 000 000,01 zł (włącznie), z wyjątkiem wierzycieli z Grupy V, VI i VII;
•    Grupa V: wierzyciel będący wspólnikiem Spółki – Budimex SA z siedzibą w Warszawie;
•    Grupa VI: wierzyciel z tytułu zobowiązań niepieniężnych – PKP PLK SA z siedzibą w Warszawie;
•    Grupa VII: wierzyciele składający się na Program Dobrowolnych Odejść (PDO) objęci układem za ich zgodą.
Równocześnie  w ramach przedstawionych propozycji układowych Zarząd PNI Sp. z o.o. zaproponował redukcję sumy długów w odniesieniu do: (i) wierzytelności handlowych,
(ii) wierzytelności z tytułu otrzymanych zaliczek, oraz (iii) wierzytelności pracowniczych składających się na Program Dobrowolnych Odejść (PDO) - na następujących zasadach:
•    Grupa I: spłata 100% wartości wierzytelności (bez redukcji),
•    Grupa II: spłata 90% wartości wierzytelności (redukcja 10%),
•    Grupa III i VII: spłata 80% wartości wierzytelności (redukcja 20%),
•    Grupa IV: spłata 70% wartości wierzytelności (redukcja 30%),
•    Grupa V: spłata 60% wartości wierzytelności (redukcja 40%).
•    Wierzytelności Grupy VI o charakterze niepieniężnym zostałyby objęte restrukturyzacją polegającą na przekształceniu (zmianie) łączących PNI Sp. z o.o. z wierzycielem Grupy VI tj. PKP PLK S.A. stosunków prawnych wynikających z czterech kluczowych dla PNI Sp. z o.o. umów. Z uwagi natomiast na fakt, iż umowy te realizowane są dla ww. wierzyciela w układzie konsorcjalnym powyższe wymaga także pozytywnej opinii partnerów poszczególnych konsorcjów.

Wierzytelności: (i) pracownicze nie objęte Grupą VII, (ii) wierzytelności publiczno-prawne, (iii) wierzytelności z tytułu funduszy specjalnych oraz
(iv) wierzytelności inne, Zarząd PNI Sp. z o.o. jest gotów uregulować w pełnym zakresie, tj. bez redukcji sumy tych wierzytelności. Wierzytelności z tytułu umów leasingowych maszyn i środków transportu Zarząd Spółki będzie regulował zgodnie z zawartymi umowami.

W stosunku do każdej wierzytelności Zarząd PNI Sp. z o.o. proponuje umorzenie należności z tytułu odsetek naliczonych od wierzytelności głównych.

Spółka proponuje spłatę swoich wierzytelności układowych, zgodnie z założonymi powyżej poziomami redukcji, w 8 równych kwartalnych ratach, płatnych na koniec każdego okresu począwszy od kwartału następującego po zatwierdzeniu układu (brak okresu karencji w spłacie wierzytelności). Zgodnie z przewidywaniami Zarządu PNI Sp. z o.o. ostatnia rata wierzytelności objętych zaproponowanym układem zostałaby wypłacona do dnia 31 marca 2015 roku.

 
Folder PNI Sp. z o.o.

Folder strona 1 - 12

 
PNI Sp. z o.o. zmodernizuje odcinki linii nr 165 i 173 na Śląsku.
Aktualności
15.05.2012

Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. do 30 listopada 2012 roku wykona przebudowę infrastruktury kolejowej na linii nr 165 oraz przebudowa toru nr 2 wraz ze wzmocnieniem podtorza na linii nr 173 w ramach zadania inwestycyjnego „Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych w ruchu towarowym na terenie Śląska, Etap III”.

Umowę podpisali w imieniu zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Janusz Kanik – Zastępca Dyrektora Oddziału Południowego
Piotr Jendrzejczyk – Zastępca Dyrektora Oddziału Południowego

W imieniu Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.
Zbigniew Pulit – Dyrektor Zakładu Śląskiego z siedzibą w Katowicach

Wartość umowy wynosi 25 590 093,42 mln PLN brutto.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 12
Liczba odsłon : 653574