Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.zapraszamy!
PNI
 
Skontaktuj się z nami!

tel: +48 22 47 37 104
fax: +48 22 47 37 714

sekretariat@pni.net.pl

pozostałe kontakty >

 

Profil działalności

Profil działalności Spółki

 

Sprzęt

Posiadany sprzęt

 

Certyfikaty i licencje

otrzymane licencje, certyfikaty i świadectwa

 

Galeria

Wszystkie galerie
Aktualności PNI Sp. z o.o. w upadłości układowej
PNI Sp. z o.o. (partner) w konsorcjum firm z PKP Energetyka (lider) i PPMT (partner) złożyło spośród 9 firm najkorzystniejszą ofertę.
Aktualności
11.08.2010

Za najkorzystniejszą ofertę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30 odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”, uznano ofertę złożoną przez konsorcjum firm PKP Energetyka S.A. (lider), PNI Sp. z o.o. (partner) i Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno Torowe z Gdańska (partner).
Wartość oferty wyniosła 500 729 121,54 PLN brutto.

 
PNI Sp. z o.o. wykona przebudowę odcinka Zabrze Makoszowy - Zabrze Makoszowy Kopalnia.
Aktualności
03.08.2010

29 lipca 2010r. w siedzibie Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Katowicach podpisano umowę na „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy infrastruktury kolejowej na linii nr 141, odcinek Zabrze Makoszowy – Zabrze Makoszowy Kopalnia, km 16,076 – 18,962”
Ze strony PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Katowicach umowę podpisali:
Józef Jeżewicz - Dyrektor Oddziału
Janusz Kanik - Zastępca Dyrektora Oddziału
Ze strony Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w Warszawie - wykonawcy wybranego w trakcie przetargu:
Lucjan Cieplik – Dyrektor Zakładu Śląskiego z siedzibą w Katowicach
Adam Kałuża – Naczelnik Działu Marketingu i Sprzedaży
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji wykonawczej na przebudowę infrastruktury kolejowej na odcinku Zabrze Makoszowy – Zabrze Makoszowy Kopalnia w zakresie układu torowego, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, sieci trakcyjnej, urządzeń elektroenergetycznych oraz realizacja całości robót inwestycyjnych na tym odcinku.
Inwestycja ta usprawni ruch pociągów poprzez likwidację ograniczeń prędkości na szlaku i przywrócenie prędkości V=80 km/h oraz pozwoli na poprawę stanu technicznego infrastruktury kolejowej na tym odcinku.
Umowa o wartości 14 890 164,54 zł brutto jest finansowana z budżetu państwa.

 
Konsorcjum firm z PNI Sp. z o.o. na czele złożyło najkorzystniejszą ofertę na modernizację linii Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy.
Aktualności
02.08.2010

30 lipca 2010 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie otwarto przetarg na modernizację odcinka: Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy linia nr 133.

Najkorzystniejszą ofertę na modernizację złożyło konsorcjum firm
• Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o., Warszawa (lider)
• PKP Energetyka S.A., Warszawa (partner)
• Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku (partner).

Wartość umowy wyniosła 360 693 000,00 PLN brutto.

Projekt „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków Przetarg nr 3” obejmuje modernizację linii E 30 na odcinku:. Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy, linia nr 133, liczącym 20,5 km. Linia nr 133 przeznaczona jest dla ruchu pociągów pasażerskich (o długości 400 m) z prędkością 160 km/h oraz prowadzenia pociągów towarowych (o długości 750 m, 120 osi i ciężarze 3200 t) z prędkością 120 km/h.
Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót polegających na przebudowie infrastruktury kolejowej na wyżej wymienionym odcinku.

Projekt "Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków" znajduje się na liście podstawowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 
PNI Sp. z o.o. podpisało kolejną umowę wykonawczą.
Aktualności
29.07.2010

26 lipca 2010 r. podpisana została umowa pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Lublinie, a Przedsiębiorstwem Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. Zakład Wschodni z siedzibą w Radomiu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w ramach modernizacji linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica.
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja toru nr 2 na szlakach Skarżysko – Kamienna – Wąchock – Starachowice Wsch. – Kunów wraz z robotami towarzyszącymi, która ma na celu podniesienie parametrów technicznych linii poprzez modernizacje nawierzchni kolejowej, przejazdów kolejowych i przebudowę obiektów inżynieryjnych.
Wartość wynagrodzenia wykonawcy, określona w umowie wynosi 44 373 177,90 zł brutto. Inwestycja będzie finansowana ze środków budżetu państwa.

 
Najkorzystniejsza oferta złożona przez PNI Sp. z o.o.
Aktualności
26.07.2010

22 lipca 2010 roku w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Warszawie odbyło się otwarcie ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na modernizację odcinka Łowicz - Zgierz.
Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja linii kolejowej nr 15 na odcinku Bednary - Zgierz wraz z budową łącznika na Lotnisko im. W. Reymonta - etap I przebudowa nawierzchni kolejowej na odcinku Łowicz – Zgierz”.
W terminie do 22.07.2010 r., wpłynęło siedem ofert, z których PNI Sp. z o.o. Zakład Mazowiecki złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 65 745 701,18 PLN brutto.
W ramach zadania inwestycyjnego modernizacji poddany zostanie odcinek jednotorowej linii kolejowej pomiędzy stacjami Łowicz i Zgierz na długości 47 km. Zakres prac budowlanych obejmuje kompleksową wymianę nawierzchni torowej, wymianę 12 kompletów rozjazdów oraz modernizację 43 przejazdów drogowych. Wykonanie powyższych robót pozwoli na przywrócenie na wyremontowanym odcinku linii kolejowej prędkości konstrukcyjnej V=90km/h, co w konsekwencji spowoduje skrócenie czasu przejazdu pociągów na odcinku Łowicz – Łódź Kaliska z ponad dwóch godzin do około jednej godziny.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 7 z 12
Liczba odsłon : 653573