Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.zapraszamy!
PNI
 
Skontaktuj się z nami!

tel: +48 22 47 37 104
fax: +48 22 47 37 714

sekretariat@pni.net.pl

pozostałe kontakty >

 

Profil działalności

Profil działalności Spółki

 

Sprzęt

Posiadany sprzęt

 

Certyfikaty i licencje

otrzymane licencje, certyfikaty i świadectwa

 

Galeria

Wszystkie galerie
Aktualności PNI Sp. z o.o. w upadłości układowej
Podpisanie umowy na modernizację linii kolejowej nr 94.
Aktualności
14.07.2010

W dniu 8 lipca 2010 r., w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie, podpisana została umowa na „Modernizacje linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim na odcinku Kraków Bonarka – Kraków Swoszowice”.

Umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych podpisali - w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A: Włodzimierz Żmuda – Dyrektor Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji i Piotr Jendrzejczyk - Zastępca Dyrektora Oddziału, w imieniu Wykonawcy - Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w Warszawie umowę podpisali: Lucjan Cieplik – Dyrektor Zakładu Śląskiego z siedzibą w Katowicach i Marek Witkiewicz Zastępca Dyrektora.

Projekt zakłada poprawę i usprawnienie systemu transportu publicznego na obszarze województwa małopolskiego. Zakres prac obejmuje modernizację infrastruktury kolejowej na w/w odcinku, tj.: torów, obiektów inżynieryjnych, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, systemów blokad liniowych na przyległych szlakach oraz urządzeń zabezpieczania ruchu na przejazdach kolejowych.
Wartość umowy wynosi 17 065 360,00 zł brutto.

 
PNI Sp. z o.o. złożyło najkorzystniejszą ofertę.
Aktualności
22.06.2010

Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. złożyło w dniu 21.06.2010 r. do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie najkorzystniejszą z pośród pięciu oferentów ofertę w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów, na odcinku Tarnów - Stróże”.
Projekt modernizacji w/w linii zakłada przywrócenie niezbędnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych dla usprawnienia funkcjonowania linii. Zakres prac obejmuje rewitalizację infrastruktury kolejowej na wybranych odcinkach, tj.: torów, obiektów inżynieryjnych, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, systemów blokad liniowych na przyległych szlakach oraz urządzeń zabezpieczania ruchu na przejazdach kolejowych. Efektem realizacji inwestycji, będzie ulepszenie jakości funkcjonowania transportu kolejowego, poprzez poprawę infrastruktury, wzrost bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów utrzymania, a w konsekwencji przygotowanie kolejowej oferty przewozowej, jako alternatywy w stosunku do transportu kołowego.
Na realizację zadania, zamawiający przeznaczył kwotę 62.932.480 zł brutto. PNI Sp. z o.o. złożyło ofertę  na kwotę 48.789.874 zł brutto.

 
Podpisanie umowy na przebudowę stacji Głogów Małopolski na linii Ocice – Rzeszów.
Aktualności
18.06.2010

9 czerwca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie podpisały umowę z Przedsiębiorstwem Napraw Infrastruktury Spółka z o.o. w Warszawie na wykonanie robót budowlanych, obejmujących przebudowę stacji Głogów Małopolski oraz dwóch mostów na odcinku linii kolejowej nr 71 Ocice - Rzeszów. W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe SA umowę podpisali: Włodzimierz Żmuda - Dyrektor Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji w Krakowie i Piotr Jendrzejczyk - Zastępca Dyrektora Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji w Krakowie. W imieniu Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Spółka z o.o.: Lucjan Cieplik - Dyrektor Zakładu Śląskiego z siedzibą w Katowicach, Marek Witkiewicz – Zastępca Dyrektora Zakładu Śląskiego z siedzibą w Katowicach.

 

Więcej…
 
Umowa za ponad miliard złotych podpisana.
Aktualności
27.05.2010

26 maja 2010 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarły umowę na modernizację linii Warszawa – Łódź na odcinku Warszawy Zachodniej do Skierniewic (Miedniewic). Kontrakt o wartości 870 000 000 zł netto (1 061 400 000 zł brutto) zrealizuje Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o., PKP Energetyka S.A. oraz Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. W imieniu Zamawiającego umowę podpisali Pan Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu i Pan Krzysztof Groblewski Członek Zarządu PKP PLK, w imieniu Konsorcjum umowę podpisali Pan Jerzy Jóźwik Prezes Zarządu i Pan Andrzej Grobicki Członek Zarządu PNI Sp. z o.o.

Więcej…
 
Zabytek ocalony!
Aktualności
21.05.2010

W dniu 20 maja 2010 r. w Warszawie odbyła się uroczystość przekazania władzom PKP PLK S.A zabytkowego cmentarza ofiar epidemii cholery po odrestaurowaniu. W uroczystościach udział wzięli wykonawcy modernizacji linii Warszawa – Gdańsk (odcinek Warszawa Wsch. Os. – Legionowo oraz stacja Nasielsk) Konsorcjum PKP Energetyka S.A., PNI Sp. z o.o. oraz pozostali sponsorzy, wykonawcy, dostawcy materiałów, spółki przewozowe oraz PKP PLK S.A. W imieniu sponsorów głos zabrali: Janusz Rutkowski - Członek Zarządu PNI Sp. z o.o., Konrad Tuliński - Członek Zarządu PKP Energetyka S.A., Krzysztof Groblewski       - Członek Zarządu PKP PLK S.A. Podziękowania inicjatorom i wykonawcom złożyli przedstawiciele Urzędu Gminy, Konserwatora Zabytków i towarzystwa Opieki n/ Zabytkami. Ksiądz Ryszard Marciniak wygłosił Słowo Boże             i  serdecznie podziękował przedstawicielom 47 firm zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Cmentarz znajduje się na między torami kolejowymi na północ od ul. S. Starzyńskiego na Pradze Północ. Cmentarz powstał w latach 1872-72, pochowano na nim 478 ofiar cholery jaka panowała w tamtym okresie w Warszawie. W 1908 roku podczas  przebudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego szczątki zmarłych złożono do wspólnej mogiły i postawiono krzyż. Mogiła zagubiona wśród krzyżujących się torów kolejowych ulegała zapomnieniu i dewastacji. W 2008 roku podczas inwentaryzacji zakresu robót modernizacyjnych w/w linii został odnaleziony niemal doszczętnie zrujnowany cmentarz Choleryczny. Z inicjatywy Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. Zakład Mazowiecki w Warszawie, oraz ogromnego zaangażowania wielu firm (sponsorzy, dostawcy materiałów, wykonawcy robót) biorący udział                  w modernizacji wymienionej linii, włączyły się w akcję rewaloryzacji cmentarza. Koordynatorem wszystkich prac oraz współorganizatorem przedsięwzięcia był Pan Waldemar Matejak z Zakładu Mazowieckiego, za co otrzymał              od zaproszonych gości wiele ciepłych słów uznania i podziękowania za inicjatywę i zaangażowanie. Prace restauratorskie przeprowadzone zostały zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków w celu wiernego odwzorowania wyglądu cmentarza.

 

Więcej zdjęć w galerii : Uroczystości przekazania zabytkowego cmentarza

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 8 z 12
Liczba odsłon : 653573