Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.zapraszamy!
PNI
 
Skontaktuj się z nami!

tel: +48 22 47 37 104
fax: +48 22 47 37 714

sekretariat@pni.net.pl

pozostałe kontakty >

 

Profil działalności

Profil działalności Spółki

 

Sprzęt

Posiadany sprzęt

 

Certyfikaty i licencje

otrzymane licencje, certyfikaty i świadectwa

 

Galeria

Wszystkie galerie
Misja firmy
14.08.2007
POLITYKA ZARZĄDZANIA
Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.Istotą działania Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. jest świadczenie usług w zakresie napraw głównych i kompleksowej modernizacji infrastruktury kolejowej wraz z obiektami towarzyszącymi oraz bieżącego utrzymania tej infrastruktury.

Naszym celem jest spełnienie potrzeb naszych klientów w obszarze projektowanie, utrzymanie, naprawy, modernizacje i budowa dróg szynowych i kołowych, obiektów inżynieryjnych, budynków i budowli.

Zadowolenie klientów stanowi miarę jakości naszych usług.

Najwyższą jakość naszych usług osiągniemy poprzez ciągłą obserwację rynku w celu dostarczenia klientom nowoczesnych produktów zgodnych z ich wymaganiami. Optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów, rzetelną i odpowiedzialną współpracę z klientami zapewniając niezawodność i terminowość realizacji usług.

Chcemy być postrzegani jako przedsiębiorstwo przyjazne dla środowiska. Dążymy do zapobiegania zanieczyszczeniom wprowadzanym do środowiska, prowadząc odpowiednią gospodarkę odpadami, zapobiegając powstawaniu potencjalnych zagrożeń dla środowiska.

Pracownicy naszej firmy są kluczowym zasobem wpływającym na skuteczność i efektywność naszych działań. Pragniemy ciągle podnosić kompetencje naszych pracowników.
Dążymy do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zwiększania bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy poprzez identyfikację zdarzeń potencjalnie wypadkowych, zapobieganie wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym.

Nasze wysiłki i działania zapewniają spełnienie wymagań wynikających z przepisów prawnych oraz innych wymagań, które dotyczą realizowanych usług i działalności, w tym w zakresie BHP i ochrony środowiska. Monitorowanie i ciągłe doskonalenie procesów zarządzania oraz ich analiza zapewnia identyfikację potencjalnych korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron we wszystkich obszarach działalności.

Narzędziem zapewniającym osiągnięcie naszych zamierzeń jest doskonalony zintegrowany system zarządzania spełniający ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz PN-N-18001:2004.

Wierzymy, że realizacja niniejszej polityki przez wszystkich pracowników przyczynia się do doskonalenia świadczonych przez nas usług i buduje podstawy trwałych relacji z Klientami, przy zachowaniu zgodności ze strategicznymi celami naszej firmy.


Warszawa, 04.10.2010 r.

 
Liczba odsłon : 653580